Kulak çınlaması – Tinnitus

Kulak çınlaması (tinnitus) dışarıdan herhangi bir ses uyaranı olmadan kulakta ses hissedilmesidir. Sesin özelliğine göre uğultu, gürültü, su sesi, rüzgar sesi, ıslık sesi, vızıltı veya başka sesler şeklinde hastalar tarafından tarif edilebilir. Tinnitus bir hastalık değildir, altta yatan diğer hastalıkların bir belirtisidir. Her yaşta ortaya çıkabilir, ancak daha çok erişkinlerde ortaya çıkar.

Kulak çınlamasının birçok nedeni olabilir. Bunlar kulak kiri, enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, orta kulak kemiklerinde kireçlenme, alerji, yüksek/düşük tansiyon, işitme sinirini tutan tümörler, işitme kayıpları, burun/sinüs hastalıkları, kalp damar hastalıkları, beyin tümörleri, tiroid bezi hastalıkları, hormonal değişiklikler, meniere hastalığı, bazı ilaçlar, uzun süre gürültüye maruz kalma veya çok yüksek sese bir seferde aniden maruz kalma, şeker hastalığı , yaşlılık v.s gibi birçok neden çınlamaya yol açabilir. Çoğu hastada tinnitusa yol açan bir neden bulunamaz.

Tanı

Kulak çınlaması olan bir hastan öncelikle bir kulak burun boğaz uzmanına görünmelidir. Bu sayede kulak kiri, dış kulak yolu iltihabı, orta kulak iltihbı, kulak zarının delik olması gibi sadece muayene ile tanısı konulan bazı çınlama nedenleri saptanabilir. Hastanın genel sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve alışkanlıkları birçok çınlama nedeni hakkında fikir verir. Ayrıntılı bir kulak burun boğaz ve baş-boyun muayenesinin yapılması ile burun, geniz, sinüsler, ağız, yutak ve gırtlk bölgesinden kaynaklanabilecek olası çınlama nedenlerinin tamamı gözden geçirilebilir. muayeden sonra ihtiyaç duyulması halinde;

– İşitme testleri

– Tansiyon

– Kan tahlilleri

– Radyolojik incelemeler yapılabilir.

Tedavi

Kulak çınlaması bir hastalık değil, birçok hastalık sonucu oluşabilen bir belirtidir. Hastaların çoğunda belirli bir neden tespit edilebilir, bu nedenin tedavisi ile çınlama da tedavi edilmiş olacaktır. Herhangi bir tinnitus nedeni bulanmayan hastalarda bir  veya birden fazla yöntemin birlikte kullanımı ile birçok hasta kulak çınlamaları ile daha iyi baş edebilmektedir.

İlaç tedavisi, işitme cihazları, kulaklıkla veya uzaktan dinlenebilen ses kaynakları tinnitusta kullanılan temel yöntemler olmakla birlikte bitkisel tedaviler, manyetik dalga uygulaması, lazer uygulaması, biyogeribildirim, tinnitus sesinin eşleştirilmesi ve adaptasyonu, yaşam şekli değişiklikleri gibi birçok değişik yöntemeler de tinnitus tedavisinde alternatif olarak kullanılabilir.

Öneriler:

– Yüksek ses ve gürültüye maruz kalmayın

– Tansiyonunuzu kontrol altında tutun

– Tuz alımı azaltın

– Kahve, kola ve tütün gibi uyarıcılardan kaçının

– Anksiyeteden uzak durun

– Kulak çınlamasını endişe etmemeli. Hasta ne kadar çok endişe eder ve üzerine düşerse, çınlamalar o kadar yüksek sesli olacaktır.

– Yorgunluktan kaçının, yeterli dinlenmeye özen gösterin.

– Düzenli egzersiz yapın.

– Kulak çınlamasını maskeleyecek bir sesten yararlanın.

– Gereksiz yere aspirin ve bazı kulağa zararlı ilaç kullanımından kaçının.