Tükürük bezi taşları

Tükürük bezi taşları en sık çene altındaki tükürük bezinde görülür. Yemek sırasında çene altında şişlik ve ağrı oluşması tükürük bezi taşlarının en önemli belirtisidir. Taş tükürük bezi kanalını tam olarak tıkamamışsa şişlik bir iki saat içinde ortadan kalkar. Sonra tekrar tükürük bezini uyraran bir yiyecek yenildiğinde şikayet yeniden ortaya çıkar.

Tanı:

Hastanın şikayetleri, muayene bulguları ve radyolojik inceleme ile konulur.

Tedavi:

Tükürük bezi taşlarının edavisinde eskiden taş olan bez ameliyatla alınmaktaydı. Günümüzde sialendoskopi ve sialendoskopi eşliğinde lazer ile beze zarar vermeden taşlar alınabilmektedir. Sialendoskopinin yetersiz kaldığı durumlarda tükürük bezi ameliyatla alınmaktadır.