Tiroid nodülleri

Nodüller tiroid bezi içinde oluşan normal tiroid dokusundan farklı yapıda ve farklı büyüklükte hücre kümeleridir. Kadınlarda daha sık görülür. Tiroid nodüllerinin %95 i iyi huylu olmasına karşın %5 civarında nodül içinde kanser hücreleri bulunabilmektedir. Tiroid nodülleri fonksiyonlarına göre tiroid hormonu salgılayan (sıcak) ve hormon salgılamayan (soğuk) nodül olarak iki gruba, anatomik olarak da tek (soliter) nodül ve çok sayıda (multinodüler) nodül olmak üzere iki alt guruba ayrılmaktadır. Nodüllerin sıcak ya da soğuk nodül oldukları sintigrafi adı verilen tetkik ile, sayı, boyut ve içerikleri ise ultrasonografi ile anlaşılmaktadır.

Özellikle tek ve hormon salgılamayan (soliter soğuk) nodüllerde tiroid kanseri bulunma ihtimali diğer nodül tiplerine göre fazla olup bu risk %15 lere kadar çıkmaktadır. Bu tip tiroid nodüllerinin kötü huylu olup olmadığını anlamak için ultrason eşliğinde ince iğne biyopsisi gereklidir. Bu yöntemle kanser çok büyük oranda yakalanabilmektedir. İçinde kanser bulunmayan küçük nodüllerde periyodik takip önerilmektedir. Boyut olarak büyük olan ve kozmetik sorun oluşturan, ilaç tedavisine rağmen büyümeye devam eden ve ince iğne biyopsisinde kanser saptanmamasına karşın ultrason bulguları kanser yönünden şüpheli olan nodüllerde ameliyat önerilebilmektedir.