Tiroid kanslerleri

Tiroid bezinde başlıca dört tip kanser görülür. Bunlar sıklık sırasına göre papiller, foliküler, medüller ve anaplastik karserlerdir. Papiller ve foliküler tiroid kanserleri zamanında eksiksiz tedavi edilirse tam olarak tedavi edilebilen kanserlerdir. Medüller tiroid kanseri ilk iki tipe göre daha tehlikeli bir seyir gösterir. Anaplastik tiroid kanseri çok hızlı ilerler ve çok düşüktür.

Tiroid kanserlerinde ilk tedavi seçeneği ameliyattır. Bu ameliyatta tiroid bezinin tamamı çıkarılmalı, geride hiçbir tiroid dokusu bırakılmamalıdır. Ameliyat sırasında tiroid bezi çevresindeki lenf düğümleri de çıkartılmalı ve histopatolojik incelemeye gönderilmelidir.

Tiroid kanserinde ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında boyunda hastalık içeren lenf düğümü varlığının tespit edilmesi durumumda boyun diseksiyonu yapılarak boyundaki lenf bezi gruplarının da çıkartılması gerekmektedir.

Boyunda hastalık içeren lenf düğümü tespit edilmemesi durumunda tiroid çevresindeki lenf düğümlerinin çıkartılması yeterli olmaktadır.

Anaplastik tiroid kanseri olan hastalarda bu kanser türü çok hızlı bir seyir gösterdiği için hastalık tespit edildiğinde çoğu hasta ameliyat şansını yitirmiş durumdadır. Bu hastalara radyoterapi ve kemoterapi verilmektedir. Ameliyat edilen hastalara ise ameliyat sonrasında yine radyoterapi ve kemoterapi uygulanmaktadır.

Tiroid kanserlerinde ameliyat sonrasında kanserin tipine göre değişen ilave tedavi teknikleri uygulanmaktadır.

Papiller ve foliküler tiroid kanserlerinde ameliyat sonrasında geride kanser hücresi kalmış olabileceği ihtimaline karşı ameliyattan 6 hafta sonra yüksek doz radyoaktif iyot tedavisi uygulanır.

Medüller tiroid kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalarda da ameliyat sonrasında radyoaktif iyot tedavisi kullanılmaktadır.

Tiroid kanserinin  tamamen çıkarılamadığı durumlarda, medüller veya anaplastik tiroid kanserierinde bunlara ek olarak boyuna ışın tedavisi de uygulanabilmektedir.

Tiroid kanserlerinde tedavi sonrası takip

Cerrahi ve radyoaktif iyot tedavisini takiben hastaya tiroid hormonu(tiroksin) tabletleri reçete edilir. Tiroid hormonu tabletleri yalnız hormon metabolizmasını düzenlemekle kalmaz aynı zamanda hipofiz bezini baskılayarak tirotiropin salgılanmasını baskılar. Bu şekilde tiroid kanserli hastalarda serum TSH seviyesi normalin altında tutularak yeni gelişebilecek kanser hücreleri baskı altında tutulmaya çalışılır.

Serum tiroglobulin seviyesinin ölçümü tiroid kanseri takibinde kullanılan en iyi yöntemdir. Boyun usg’si ve akciğer grafisi kanserin tekrar edip etmediği konusunda aydınlatıcı olabilir.

Medüller kanserde takipte iyot-131 MIBG sintigrafisi tek tercih edilecek yöntemdir. Anaplastik kanserde ise takip amaçlı tüm vücut kemik sintigrafisi yapılmaktadır