Orta kulakta sıvı birikmesi

Orta kulakta sıvı birikmesi sık görülen bir hastalıktır. En çok okul öncesi dönemde ortaya çıkar. Çocukların yarıdan fazlası hayatlarının ilk yıllarında orta kulak efüzyonu geçirirler. Efüzyonlu otit, ağrı ve ateş olmaksızın orta kulakta sıvı birikmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. En önemli belirtisi işitme kaybıdır. Çocuğun yüksek sesle televizyon izlemesi, seslere tepkisinin azalması ya da okul başarısında düşüş kulakta sıvı toplanmasının başlıca belirtileridir.

Nedenleri:

Orta kulak östaki borusu ile genize açılır, östaki borusunun görevi orta kulağın havalanmasını sağlamaktır. Östaki borusu çocuklarda erişkinlere göre daha yatay ve daha kısa olduğundan mikropların orta kulağa ilerlemesi daha kolay olur. Orta kulak iltihabının çocuklarda daha sık görülmesinin bir başka nedeni geniz etinin varlığıdır. Geniz eti hem östaki borusunun ağzında tıkamakta hem de orta kulak iltihaplarına yol açan mikroplar için bir kaynak görevi görmektedir. Çocuklarda bağışıklık sisteminin yeterince gelişmemesi ve bazı olgularda alerjik nezle varlığı da orta kulakta sıvı birikimine yol açmaktadır.

Tanı:

Kulak zarında matlaşma ve damarlanma artışı, zarda bombeleşme, kulak zarı arkasında hava kabarcıkları ve bazen kulak zarında çökme görülebilir. Muayenede büyümüş geniz eti, sıvı birikimine yol açan diğer sebepler saptanabilir. İşitme testi ve orta kulak basınç testi tanıyı doğrular.

Tedavi:

Kulakta sıvı birikiminin tedavisi öncelikle ilaç tedavisidir. 10-14 günlük antibiyotik tedavisi başlanır. Buna ilaveten yardımcı ilaçlar, alerjik hastalarda allerji tedavisi verilir. Gerekli tedavi ve takipler sonrası geniz eti problemleri, işitme kaybı ve kulak zarında çökme devam ediyorsa cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Cerrahi tedavide varsa geniz eti alınır, kulak zarına bir çizik atılarak orta kulakta biriken sıvı temizlenir, kulak zarı üzerine ventilasyon tüpü denilen ve orta kulağın havalanmasını sağlayan tüp uygulanır..

Ameliyat çocukda genel anestezi, erişkin hastalarda ise lokal anestezi ile uygulanır.

Tüpler yaklaşık 6-9 ay sonra vücut tarafından atılırlar. Tekrar eden tüp uygulamalarında ise vücut tarafında kolay kolay atılamayan t-tüp adı verilen uzun süreli tüpler kullanılabilir.

Tüp takıldıktan sonra kulak sudan korunmalıdır. Banyo sırasında vazelinli pamuk veya kulak tıkaçları kullanılabilir.