Kulak zarı delinmesi

Kulağa tokat atma, vurma, üzerine düşme, yabancı bir cisimle kulağı kuracalama sonucu ortaya çıkan bir durumdur. İşitme kaybı, uğultu, ağrı ve bazen kanlı kulak akıntısı olur. Kulak zarındaki delik küçükse kendiliğinden kapanabilir.  Büyükse küçük bir müdehale ile düzeltilebilir. Düzelmeyen hastalarda kulak zarı ameliyatı  gereklidir.