Prof. Dr. Fahrettin Yılmaz

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Fahrettin Yılmaz, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde ihtisasını tamamlayarak Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı oldu. Operatör Doktor olarak Antalya ve Bursa’da çalıştı. 2004 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanan Dr. Yılmaz, 2010 yılında Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Doçenti oldu. Bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı. 2010 yılında Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na Doçent olarak atandı ve bu Klinikte Odyoloji bölümünü kurdu. Aynı yıl Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi yan dal diploması almaya hak kazandı. 2011 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’na atandı ve aynı zamanda Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’nde Medikal Direktör Yardımcılığı görevine getirildi. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ni kuran Dr. Fahrettin Yılmaz 2015 yılında Profesör oldu. Ulusal ve Uluslararası çok sayıda bilimsel kurs ve toplantılara katıldı. Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış 200’ün üzerinde yayın poster ve sözlü sunusu mevcuttur. Ulusal ve Uluslararası bir çok dergide Editör Yardımcılığı, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik yapmaktadır. Alanındaki tüm gelişmeleri eş zamanlı takip etmekte ve uygulamaktadır.

 • Estetik burun cerrahisi (Rinoplasti)
 • Estetik yüz cerrahisi (Endoskopik kaş kaldırma, göz altı torbaları, kepçe kulak, çene estetiği, orta yüz germe cerrahisi)
 • Medikal estetik ( botoks, dolgu, yağ enjeksiyonu, prp, başta olmak üzere diğer medikal estetik uygulamalar)
 • Burun deviasyonu (Septoplasti)
 • Konka (burun eti) cerrahisi
 • Endoskopik sinüzit cerrahisi, balon sinoplasti ve endoskopik kafatabanı cerrahisi
 • Horlama ve apne cerrahisi, robotik apne ve horlama cerrahisi
 • Robotik cerrahi
 • Endoskopik tükürük bezi taşlarının çıkarılması (Sialendoskopi)
 • Östaki tüpü balon dilatasyonu ( Balon tuboplasti)
 • Tükürük bezi tümörleri
 • Tiroid ve paratiroid cerrahisi
 • İşitme kayıpları ve kulak cerrahisi, koklear implant ve orta kulak implantı
 • Baş- boyun kanserleri cerrahisi
 • Bademcik ve geniz eti ameliyatları
 • The Charles R. Ream, MD, Award for Excellence-2007. Current Therapeutic Research
 • Total Larenjektomi Sonrasında Östaki Tüpü Fonksiyonunun Araştırılması. 33.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi bildiri ödülü
 • Otoplastide Yeni Bir Teknik Olan Pako Tekniğinin Kartilaj Koruyucu Teknikle Karşılaştırılması. 33.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi bildiri ödülü
 1. Assessment of Patient Satisfaction With Evaluation Methods in Open Technique Septorhinoplasty. J Craniofac Surg., 27, 420-24, (2016).
 1. Bilateral oropharyngeal hairy polyps: a rare cause of dyspnea in newborns. Braz J Otorhinolaryngol., 15, 172, (2015).
 1. Investigation of the role of major respiratory viruses in the aetiology of nasal polyps using polymerase chain reaction technique. The Journal of Laryngology & Otology, 128, 356–359. (2014).
 1. Oropharyngeal branchial cyst in a young child. J Craniofac Surg.,25, 218-20, (2014).
 2. A radiological analysis of inferior turbinate in patients with deviated nasal septum by using computed tomography, Am J Rhinol Allergy,  28, 68-72, (2014).
 1. Morphometric analysis of the maxillary sinus in patients with nasal septum deviation. Eur Arch Otorhinolaryngol. 271, 727-32, (2014).
 1. Conchae bullosis: a rare case with bilateral triple turbinate pneumatisations. The Journal of Laryngology & Otology,127, 73–75, (2013).
 1. ‘An efficacy comparison of betahistin, trimetazidine and ginkgo biloba extract in patients with tinnitus. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg.,23, 143-7., (2013).
 1. Medical ozone therapy for the inner ear acoustic trauma’’,Int J Pediatr Otorhinolaryngol.,77, 1512-7, (2013).
 1. Concha bullosa surgery and the distribution of human olfactory neuroepithelium. Eur Arch Otorhinolaryngol.,270, 953-7, (2012).
 1. Laryngeal ulceration in Behcet’s disease. International Journal of Phonosurgery and Laryngology2, 49-51 (2012).
 1. Eustachian tube function following total laryngectomy. Craniofac Surg.,23, 502-5, (2012)
 1. Cytotoxic effects of nasal buserelin on nasal mucosal tissue in rabbits. Eur Arch Otorhinolaryngol., 269, 1771-6, (2012).
 1. Ototoxicity caused by topical administration of gentamicin versus tobramycin in rabbits. Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 75, 915-8 (2011).
 1. Use of N-butylcyanoacrylate in nasal septoplasty: Histopathological evaluation using rabbit nasal septum. J Laryngol Otol., 124, 753-758 (2010).
 1. Montelukast Prote cts Axial Pattern Rat Skin Flaps Against Ischemia/Reperfusion Injury, J Surg Res.,157, 181-6 (2009).
 1. The Effects of Monte lukast on Random Pattern Skin Flap Survival: An Experimental Study in Rats, Current Thera peutic Research, 69, 459-65 (2008).
 2. Paranasal computed tomography results in asthma patients: association between sinus sites and allergen types. Allergy Asthma Proc., 29, 475-9 (2008).
 1. The Effects of Levobupivacaine Versus Levobupivacaine Plus Magnesium Infiltration on Postoperative Analge sia and Laryngospasm in Pediatric Tonsillectomy Patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 72, 675-681 (2008).
 1. Prevalence and Risk Factors of Asth ma and Allergic Diseases Among Schoolchildren in Bolu, Turkey, Acta Paediatrica,97, 459-462 (2008).
 1. Does the Prevalence of Nasal Polyps Increase in Patients Using Statins?, Adv Ther., 24, 1330-1339 (2007).
 1. The Effect of Prilocaine and Pri locaine Plus Meperidine Infiltration on the Pain During Nasal Packing Removal, Rhinology,45, 321-324 (2007).
 1. The Efficacy of N-2-Bu tyl Cyanoacrylate in the Fixation of Nasal Septum to the Anterior Nasal Spine in Rabbits: Expe rimental Study, Eur Arch Otorhinolaryngol., 264, 1425-1430 (2007).
 1. Obstructive Sleep Apnea as a Risk Factor for Cardiovascular Diseases. Cardiol J.,14, 534-537 (2007).
 1. Association Between Recent Group A Be ta Hemolytic Streptococcus infection and First Time Acute Myocardial Infarction. The Internet Journal of Cardiology, 4, 1-6 (2007).
 1. Relation Bet ween Middle Ear Pressure Changes and Postoperative Nausea and Vomiting in Pediatric Strabis mus Surgery, J Clin Anesth., 19, 101-104 (2007).
 1. Medical Image. Tularaemic Cervical Lymphadenopathy, N Z Med J., 26, 2403-2404 (2007).
 1. Comparison of Dexmedetomidine and Midazolam for Monitored Anesthesia Care Combined with Tramadol via Patient-Controlled Analgesia in Endoscopic Nasal Surgery: A Prospective, Randomized, Double-Blind, Clinical Study, Current Therapeutic Research, 68, 69-81 (2007).
 1. Effect of Inhaled Budesonide  on Oro pharyngeal, Gram-Negative Bacilli Colonization in Asthma Patients, Respirology, 12, 76-80 (2007).
 1. Medical Image. Extensive Oral Ulcerations, N Z Med J., 22, 2236-2237 (2006).
 1. The Effect of Triamcinolone Acetonide Aqueous Nasal Spray on the Nasal Carriage of  Staphylococcus Aureus, Am J Rhi nol., 20, 248-250 (2006).
 1. Geniculo-Temporo-Parotideal Neu rofibroma of the Facial Nerve. A Case Report, The  Neuroradıology Journal Formerly Rivista di Neuroradiologia, 19, 792- 797 (2006).
 1. Recurrent Aphthous Stomati tis: Investigation of  Possible Etiologic Factors. Am J Otolaryngol., 27, 229-232 (2006).
 1. Holter Analyses in Children with Adenotonsillar Hypertrophy,” Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 70, 1443-1447 (2006).
 1. The Impact of Incubating the Thro-at Culture for 72 h on the Diagnosis of Group A Beta-Hemolytic Streptococci, Auris Nasus La-rynx, 33, 311-313 (2006).
 1. Efficacy of Throat Gargling for Detection of Group A Beta-Hemolytic Streptococcus, Jpn J Infect Dis., 58, 39-40 (2005).
 1. Use of N- butylcyanoacrylate in nasal septoplasty: Histopathological evaluation using rabbit nasal septum, Annual Conference in the 33rdYear of The European Academy of Facial Plastic Surgery, Antalya/Turkey, Facial Plastic Surgery Society, September 1-5, 2010.
 1. Association Between Recent Group A Beta-Hemolytic Streptococcus Infection and  First-Time Acute Myocardial Infarction,  3rdAnnual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Cardiovascular Drugs and Therapy, Vol. 21, Suppl. 1,  74, Springer, New York,
 1. Comparison of  Sodium Fusidate and Phenoxymethyl Penicilin in the Treatment of  Streptococcal Tonsillopharyngitis, ICCAID 2006,Bishkek- Kyrgyzstan, The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases, Abstract Book, 142, 2006.
 2. The Relation Between the Middle Ear Pressure Changes and Postoperative Nausea  and Vomitting in Pediatric StrabismusSurgery, Euroanaesthesia 2006,Madrid,European Journal of Anaesthesiology, Vol. 23, (Supplement 37), Greenwich Medical Media, London, 2006.
 1. Effect of Antithyroid Drug Therapy on Heart Rate Turbulence Parameters in Patients with Hyperthyroidism, 1st Annual Congress European Cardiac Arrhytmia Society, Marseille, Abstract Book, 44, 2005.
 1. Effect of Thyroid Replacement Therapy on Heart Rate Turbulence Parameters in Patients with Subclinical Hypothyroidism, 1st Annual Congress  European Cardiac Arrhytmia Society, Marseille, Abstract Book, 44-45, 2005.
 1. Septorinoplasti sonrası tek taraflı hipoglossal sinir felci: olgu sunumu.  Abant Med J.,3, 188-190, (2014).
 1. Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi, Abant Med J., 3, 145-149, (2014)
 1. Effectiveness of Rapid Anti gen Test with Throat Gargle in Detecting Group A Beta-Hemolytic Streptococci. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg.,18, 280-283 (2008).
 1. Topikal Nikotinat Katkılı Etofenamat Kulla nılmasının Periferik Venöz Kanülasyon Başarısına Etkisi, Türk Anest Rean Der Dergisi, 36, 244-249 (2008).
 1. FESS Olgularında Bilateral Sfenopalatin Ganglion Blokajının Postoperatif Ağrı, Bulantı-Kusma, Boğaz Ağrısı ve Laringospazm Üzerine Et kisi, Anestezi Dergisi, Şubat 2008 (Makale No: 00462007).
 1. Dev Maksiller Sinüs Mukoseli: Ol gu Sunumu,  KBB-Forum, 7, 111-113 (2008).
 1. Akut Tonsillofarenjitli Hastalarda Chlamydia Pneu moniaeve Mycoplasma PneumoniaeAntikorlarının Araştırılması, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 19-21 (2008).
 1. Parotis Bezi Duktal Karsinomu: Olgu Sunumu”, Düzce Tıp Dergisi, 3, 64-67 (2008).
 1. Tularemi: Türkiye’de Servikal Lenfadenopatinin Bek lenmeyen Ancak Yaygın Bir Nedeni. Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi, Turk Arch Otolaryn gol,  46,  49-52 (2008).
 1. Larinks Tüberkülozu: Olgu Sunumu”, KBB-Forum, 7, 94-96 (2008).
 2. Dirençli Küçük Oksipital Sinir Nevraljisi Tedavisinde Stellat Ganglion Blokajı, İzzet Baysal Tıp Dergisi, 3, 11-13 (2008).
 1. Nazal Cerrahi Olgu larında Deksmedetomidin ve Midazolam Kullanımının Koagülasyon Üzerine Etkileri, Türk Anest Rean Der Dergisi, 36, 31-37 (2008).
 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakülte sinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 11-16 (2008).
 1. Astımlı Hastalarda İnhaler Budezonid’in Nazal ve Orofarengeal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığına Etkisi, Toraks Dergisi, 8, 13-16 (2007).
 1. Laparoskopik Kolesistekto mide Timpanometrik Ölçümlerin Postoperatif Bulantı – Kusma ile İlişkisi, Türk Anest Rean Der Dergisi, 34, 255-261 (2006).
 1. Kondroid Siringoma, KBB-Forum, 4, 147-149 (2005).
 1. Köybaşı, S. ve F. Yılmaz, “Burun Tıkanıklığına Yol Açan Alt Konka Hipertrofisinin Teda visinde Radyofrekans Cerrahisinin Değerlendirilmesi”, KBB-Forum, 4, 115-118 ( 2005).
 1. Flutikazon Propiyonat Nazal Damla Tedavisinin Göz İçi  Basincina Etkisi, KBB-Forum, 4, 119-122 ( 2005).
 1. Tonsil Derin Doku Kültüründe Grup B Streptokok Üretilen Bir Olgu Sunumu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 137-138 (2005).
 1. Jüvenil Ossifying Fibrom: Olgu Sunumu, KBB Postası, 14, 16-18 (2004).
 1. Sfenoid Sinüs Yerleşimli Fib röz Displazi Olgusu, KBB Postası, 14, 27-29 (2004).
 1. Larinks Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi İle İnsan Papilloma Virüsü Araştırılması ve Tiplendirilmesi, KBB Postası, 13, 6-9 (2003).
 2. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Kanalit Repozisyon Manevraları ve Klinik Sonuçları, Okmeydanı Tıp Dergisi, 20, 27-30 (2003).
 1. Baş ve Boyun Kitlelerinin İn-ce İğne Aspirasyon Biyopsisi İle  Değerlendirilmesi, Haseki Tıp Bülteni, 38, 171- 178 (2000).
 1. Nazal septumda langerhans hücreli histiyositoz olgusu,11. Türk Rinoloji Kongresi,PP 068. 16-19, Antalya,  2015.
 1. Yanakta trikoepitelyoma olgusu,11. Türk Rinoloji Kongresi,PP 141. 16-19, Antalya,  2015.
 1. İki odaklı ekstramedüller sinonazal plazmositom: Olgu sunumu ve literatür taraması,11. Türk Rinoloji Kongresi,PP 167. 16-19, Antalya,  2015.
 1. Burun sırtında mukosel olgusu,11. Türk Rinoloji Kongresi,PP 164. 16-19, Antalya,  2015.
 1. Paranazal sinüs anatomik varyasyonlu Hastalarda Allerjik Rinit Prevalansı,36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,SS-035, Antalya, 2014.
 1. Sialendoskopi Tecrübelerimiz,35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,SS-158, Antalya 2013.
 1. Baş ve boyun bölgesinde multiple metastaz yapmış solunum sıkıntına yol açan dev karsinoma ex pleomorfik adenom,35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,PS1-116, Antalya 2013.
 1. Holmium YAG lazer kullanılarak tükürük taşlarının parçalanması,35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,PS1-146, Antalya 2013.
 1. Kafa travması sonrası temporal kemik fraktürü olmadan karşı kulakta ileri derecede sensörinöral işitme kaybı, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,PS1-049, Antalya 2013.
 1. Türkiye toplumunda normal koku eşiklerinin ve koku ayırt etme skorlarının değerlendirilmesi. Toplumumuz için koku testi bataryası geliştirilmesi,7. Türk Rinoloji Kongresi,S09, 18, Antalya 2011.
 1. Parotis Bezi Yerleşimli Duktal Karsinom Olgusu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa, 2007.
 1. Dev Maksiller Mukosel: Olgu Sunumu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa, 2007.
 1. Parotis Bezi Yerleşimli Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa, 2007.
 1. Boyun Kitlesi ile Başvuran Bir Hastada Servikal Toksoplazmoz Olgusu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa 2007.
 1. Larinks Tüberkülozu: Olgu Sunumu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa, 2007.
 1. Laparaskopik Kolesistektomi-de Timpanometrik Ölçümlerin Postoperatif Bulantı- Kusma ile İlişkisi,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25-29 Ekim, Antalya, 2007.
 1. Monitörize Anestezik Bakım Olgularında Deksmedetomidin ve Midazolamın Hemodinami ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25-29 Eekim, Antalya, 2007.
 1. FESS Olgularında Bilateral Sfenopalatin Ganglion Blokajının Postoperatif Ağrı, Bulantı- Kusma, Boğaz Ağrısı ve Laringospazm Üzerine Etkileri,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25- 29 Ekim, Antalya, 2007.
 2. Pediatrik Tonsil lektomide Levobupivakain ile Magnezyum İlaveli Levobupivakain İnfiltrasyonunun Postoperatif Analjezi ve Laringospazm Üzerine Etkileri, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25-29 Ekim, Antalya, 2007.
 1. Nazal cerrahi Olgularında Deksmedetomidin ve Midazolam Kullanımının Koagülasyon Üzerine Etkileri,Türk Anesteziyolo ji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25-29 Ekim, Antalya, 2007.
 1. Suprahyoid Kaslara ve Tükürük Bezlerine İnvazyon Gösteren Agresif Bazal Hücreli Karsinom- Nadir İki Vaka Bildirimi,29. Türk Plastik  Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi,17-20 Ekim, Eskişehir,  2007
 1. Prilokain ve Prilokaine Eklenen Meperidinin Burun Tamponu Çekilmesi Sırasındaki Ağrı Üzerine Etkisi,9. Ulusal Ağrı Kongresi, 16-19 Mayıs, İstanbul, 2007.
 1. Bolu’da 7-14 Yaş Arası Okul Çocuklarında Astım ve Alerjik Semptomların Sıklığı,Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan, Antalya,  2007.
 1. Boğaz Çalkantısı İle Yapılan Hızlı Antijen Testinin A Grubu Beta Hemolitik Streptokokları Saptamadaki Etkinliğinin Araştırılması,III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 6-9 Kasım, Diyarbakır, 2006.
 1. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Tablosu İle Başvu ran Hastalarda Chlamidya Pneumoniae ve Mycoplasma Pneumoniae Antikor Prevalansının Araş tırılması,28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, Antalya,  2005.
 1. Kompleks Orta Konka Büllosa Paranasal Anatomik Varyasyonları,4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu, 17-21 Mart, Erzurum, 2005.
 1. Osteosarcoma of Larynx,4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu, 17-21 Mart, Erzurum, 2005.
 1. Malign Fibröz Histiositom: Bir Olgu Sunumu, 25. Ulusal Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerra hisi Kongresi, 18-22 Eylül, İzmir, 1999.
 1. Nazal septumda langerhans hücreli histiyositoz olgusu,11. Türk Rinoloji Kongresi,PP 068. 16-19, Antalya,  2015.
 1. Yanakta trikoepitelyoma olgusu,11. Türk Rinoloji Kongresi,PP 141. 16-19, Antalya,  2015.
 1. İki odaklı ekstramedüller sinonazal plazmositom: Olgu sunumu ve literatür taraması,11. Türk Rinoloji Kongresi, PP 167. 16-19, Antalya,  2015.
 1. Burun sırtında mukosel olgusu,11. Türk Rinoloji Kongresi,PP 164. 16-19, Antalya,  2015.
 1. Paranazal sinüs anatomik varyasyonlu Hastalarda Allerjik Rinit Prevalansı,36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,SS-035, Antalya, 2014.
 1. Sialendoskopi Tecrübelerimiz,35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,SS-158, Antalya 2013.
 1. Baş ve boyun bölgesinde multiple metastaz yapmış solunum sıkıntına yol açan dev karsinoma ex pleomorfik adenom,35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,PS1-116, Antalya 2013.
 1. Holmium YAG lazer kullanılarak tükürük taşlarının parçalanması,35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,PS1-146, Antalya 2013.
 1. Kafa travması sonrası temporal kemik fraktürü olmadan karşı kulakta ileri derecede sensörinöral işitme kaybı, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,PS1-049, Antalya 2013.
 1. Türkiye toplumunda normal koku eşiklerinin ve koku ayırt etme skorlarının değerlendirilmesi. Toplumumuz için koku testi bataryası geliştirilmesi,7. Türk Rinoloji Kongresi,S09, 18, Antalya 2011.
 1. Parotis Bezi Yerleşimli Duktal Karsinom Olgusu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa, 2007.
 1. Dev Maksiller Mukosel: Olgu Sunumu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa, 2007.
 1. Parotis Bezi Yerleşimli Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa, 2007.
 1. Boyun Kitlesi ile Başvuran Bir Hastada Servikal Toksoplazmoz Olgusu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa 2007.
 1. Larinks Tüberkülozu: Olgu Sunumu,12. Uludağ Onkoloji sempozyumu, 7-9 Aralık, Bursa, 2007.
 1. Laparaskopik Kolesistektomi-de Timpanometrik Ölçümlerin Postoperatif Bulantı- Kusma ile İlişkisi,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25-29 Ekim, Antalya, 2007.
 1. Monitörize Anestezik Bakım Olgularında Deksmedetomidin ve Midazolamın Hemodinami ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25-29 Eekim, Antalya, 2007.
 1. FESS Olgularında Bilateral Sfenopalatin Ganglion Blokajının Postoperatif Ağrı, Bulantı- Kusma, Boğaz Ağrısı ve Laringospazm Üzerine Etkileri,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25- 29 Ekim, Antalya, 2007.
 1. Pediatrik Tonsil lektomide Levobupivakain ile Magnezyum İlaveli Levobupivakain İnfiltrasyonunun Postoperatif Analjezi ve Laringospazm Üzerine Etkileri,Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25-29 Ekim, Antalya, 2007.
 1. Nazal cerrahi Olgularında Deksmedetomidin ve Midazolam Kullanımının Koagülasyon Üzerine Etkileri”,Türk Anesteziyolo ji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25-29 Ekim, Antalya, 2007.
 1. Suprahyoid Kaslara ve Tükürük Bezlerine İnvazyon Gösteren Agresif Bazal Hücreli Karsinom- Nadir İki Vaka Bildirimi,29. Türk Plastik  Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-20 Ekim, Eskişehir,  2007
 1. Prilokain ve Prilokaine Eklenen Meperidinin Burun Tamponu Çekilmesi Sırasındaki Ağrı Üzerine Etkisi,9. Ulusal Ağrı Kongresi, 16-19 Mayıs, İstanbul, 2007.
 1. Bolu’da 7-14 Yaş Arası Okul Çocuklarında Astım ve Alerjik Semptomların Sıklığı,Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan, Antalya,  2007.
 1. Boğaz Çalkantısı İle Yapılan Hızlı Antijen Testinin A Grubu Beta Hemolitik Streptokokları Saptamadaki Etkinliğinin Araştırılması,III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 6-9 Kasım, Diyarbakır, 2006.
 1. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Tablosu İle Başvu ran Hastalarda Chlamidya Pneumoniae ve Mycoplasma Pneumoniae Antikor Prevalansının Araş tırılması,28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, Antalya,  2005.
 1. Kompleks Orta Konka Büllosa Paranasal Anatomik Varyasyonları,4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu, 17-21 Mart, Erzurum, 2005.
 1. Osteosarcoma of Larynx,4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu, 17-21 Mart, Erzurum, 2005.
 1. Ma lign Fibröz Histiositom: Bir Olgu Sunumu, 25. Ulusal Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerra hisi Kongresi, 18-22 Eylül, İzmir, 1999.