Baş Boyun

Ana sayfa Baş Boyun

TÜKÜRÜK BEZİ TAŞLARI

Tükürük bezi taşları en sık çene altındaki tükürük bezinde görülür. Yemek sırasında çene altında şişlik ve ağrı oluşması tükürük bezi taşlarının en önemli belirtisidir....

TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI

Vücudumuzdaki ana tükürük bezleri her iki kulak önünde, çene altında ve dil altında bulunur. Bunlar dışında ağız içindeki mukozada yaygın bir şekilde yerleşmiş yüzlerce...

TİROİD KANSERLERİ

Tiroid bezinde başlıca dört tip kanser görülür. Bunlar sıklık sırasına göre papiller, foliküler, medüller ve anaplastik karserlerdir. Papiller ve foliküler tiroid kanserleri zamanında eksiksiz...

TİROİD NODÜLLERİ

Nodüller tiroid bezi içinde oluşan normal tiroid dokusundan farklı yapıda ve farklı büyüklükte hücre kümeleridir. Kadınlarda daha sık görülür. Tiroid nodüllerinin %95 i iyi...

TİROİD BEZİ HASTALIKLARI 

Tiroid bezi, boynun ön, orta bölümünde yer alan ortalama 20- 30 gr ağırlığında bir bezdir. Görevi hormon salgılamaktır. Tiroid bezinin salgıladığı hormonlar vücudun enerji metabolizmasını...

GIRTLAK (LARİNKS) KANSERLERİ

Gırtlak (larinks) kanserleri tüm baş-boyun kanserleri arasında en sık görülen kanser türüdür. Tüm vücut kanserlerinin yaklaşık % 3’ünü oluştururlar. Çoğunlukla sigara içen 50 yaş...

AĞIZ BOŞLUĞU (ORAL KAVİTE) KANSERLERİ

Oral kavite (ağız boşluğu) dediğimiz dudak, dil, bademcik, damak ve ağız tabanı kanserleri bu gruba girmektedir. Ağız boşluğu (oral kavite ) kanserleri baş boyun kanserleri...

BAŞ ve BOYUN KANSERLERİ

Baş ve boyun kanserleri çok geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır; Ağız boşluğu (oral kavite) dediğimiz dudak, dil, bademcik, damak ve ağız tabanı kanserleri, Burun içi...

LENFANJİOM (KİSTİK HİGROMA)

Lenf  sisteminin doğumsal anomalisidir. Lenf  kanallarındaki bozukluk sonucu bu kanallarda oluşan genişlemelerdir. %60-70'i doğumda mevcuttur, 2-3 yaşına kadar %90'ı ortaya çıkar. En sık baş-boyun...

HEMANJİOM

Hemanjiomlar, çocuklarda en sık görülen baş-boyun tümörleridir. %95'i doğumda yada doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde ortaya çıkar. Olguların % 90’ı 6-7 yaşına kadar...